PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.KINDERLAND.LT

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privalomos visiems internetinės parduotuvės www.kinderland.lt (toliau – internetinė parduotuvė, kinderland.lt ) naudotojams.

 2. UAB „Linira“, įmonės kodas 303471416, adresas Perkūno g.25, Gilužiai, Vilniaus r., LT-14195 (toliau – Linira, Pardavėjas) yra internetinės parduotuvės administratorius.

 3. Linira parduoda prekes klientams – pirkėjams, įsigyjantiems prekes kinderland.lt (toliau kartu – Šalys). Pirkėju gali būti: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai (toliau - Klientas). Klientas, patvirtindamas Taisykles, kartu patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes kinderland.lt.

 4. Klientas sutinka su Taisyklių nuostatomis pateikdamas užsakymą ir pažymėdamas tai varnele. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės tampa privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu kinderland.lt susijusios sąlygos.

 5. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Linira turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie kinderland.lt arba kinderland.lt pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
II. PREKĖS IR KAINA

 1. Elektroninėje parduotuvėje nurodytų prekių nuotraukos yra tik orientacinės ir reali daikto spalva, atspalvis ar išvaizda gali skirtis. Linira neatsako už tai, kad kinderland.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Linira valios. Klientui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

 2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje pateikiamos Eurais su PVM.

 3. Prekės pristatymo (logistikos) mokestis (jei yra) pateikiamas atskirai, prieš sumokant už pateiktą užsakymą.

 4. Linira turi teisę keisti siūlomų produktų kainas. Užsakymo pateikimo metu Klientui yra taikomos kainos paskelbtos internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai prekės kaina buvo paskelbta neteisingai dėl techninės klaidos ar sutrikimo, arba atvejais kai pardavimo kaina pateikta akivaizdžiai neteisinga ir Klientas turėjo tai suprasti.

 5. Jei prekė turi būti pakeista į pakaitinę prekę kurios kaina yra mažesnė už Kliento užsakytą prekę, skirtumas tarp prekės kainos ir užsakytas pakaitinės prekės bus grąžintas į Kliento banko sąskaitą per 14 darbo dienų. Jei pakeisto produkto kaina yra didesnė už Klientui keičiamos prekės kainą, Klientas privalo sumokėti priemoką, prieš pakeičiant prekę.
III. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

 1. Norint įsigyti prekę (-es), klientas turi išsirinkti prekes ir pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje kinderland.lt .

 2. Klientas gali pateikti užsakymus internetu kaip registruotas nuolatinis klientas, prisijungdamas prie paskyros, arba kaip svečias. Norėdami užsiregistruoti kinderland.lt elektroninėje parduotuvėje, Klientas privalo užpildyti nustatytą ir pateiktą registracijos formą ir sutikti su Taisyklėmis.
 3. Norėdamas pateikti užsakymą, Klientas turi tinkamai pridėti prekes į prekių krepšelį ir paspausti mygtuką "Pirkti".
 4. Pateikdamas užsakymą, Klientas turi įvesti pristatymo adresą ir pasirinkti prekių pristatymo būdą.
 5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl Kliento įvestų neteisingų duomenų, kuriuos Klientas pateikė užsakymo vykdymo metu.
 6. Klientas moka už visą užsakymą, padarytą elektroninėje parduotuvėje kinderland.lt, kuris sugeneruotas pateiktoje mokėjimo aplinkoje. Klientas prieš apmokėjimą patikrina, kad užsakyme nurodytos prekės, kiekiai ir kainos yra teisingos.
 7. Kinderland.lt išsiunčia užsakovui automatinį el. laišką, kuriuo patvirtina, kad užsakymas gautas vykdymui. Jei užsakyme yra klaidų (nepageidaujamų prekių, kiekio ir kt.), Klientas privalo nedelsdamas susisiekti su kinderland.lt administracija telefonu +370 608 89698 arba el. paštu info@kinderland.lt.
 8. Užsakymas Kinderland.lt pradedamas ruošti atsiėmimui ar išsiuntimui ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuojama, tik kai Klientas apmoka už prekes, o pinigai įskaitomi į Linira banko sąskaitą.
 9. Jeigu Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti užsakytų konkrečių prekių Klientui, jis turi teisę pakeisti prekes kitomis, iš anksto susitaręs dėl to su Klientu telefonu arba el. paštu.
 10. Jeigu Pardavėjas negali pakeisti prekės arba jei Klientas atsisako prekės pakeitimo, neturimos Prekės kaina grąžinama į Kliento banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kada buvo planuojamas prekių pristatymas.
 11. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymo vykdymą, susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, pranešdamas apie tai Klientui elektroniniu paštu arba telefonu, kartu nurodydamas atšaukimo priežastis. Tais atvejais, kai Pardavėjas atsisako vykdyti užsakymą, užsakymo prekių kainų suma grąžinama Klientui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakyme nurodytos pristatymo datos.
 12. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
IV. MOKĖJIMO BŪDAI IR GRĄŽINIMAI

 1. Klientas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas kinderland.lt nustatyta tvarka.
 2. Užsakymus galima apmokėti naudojantis internetinės parduotuvės aplinkoje nurodytais mokėjimo metodais.
 3. Pardavėjas turi teisę iš anksto, neįspėjęs Kliento, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Klientas, pasirinkęs mokėjimo būdą - bankinis pavedimas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
 4. Visi kinderland.lt pinigų grąžinimai Klientui vykdomi Eurais į Kliento nurodytą Lietuvoje registruoto banko sąskaitą. Kitu atveju (kai pinigų grąžinimas vykdymas į užsienio banką, kita valiuta nei Eurais ir pan.) Klientui tenka atsiradusių papildomų išlaidų padengimo pareiga.
V. UŽSAKYMO PRISTATYMAS

 1. Visi pristatymo būdai yra nurodomi elektroninėje parduotuvėje kinderland.lt.
 2. Pardavėjas pateikia prekes Klientui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Klientas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti šia teise – atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties.
 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 4. Jei užsakytos prekės siunčiamos Klientui per kurjerį, klientas turi įvesti savo adresą su pašto kodu, vardą, pavardę ir telefono numerį. Klientas privalo užtikrinti, kad pateikti duomenys būtų teisingi.
 5. Prekės bus pristatytos į nurodytą Kliento adresą. Kurjeris, esant poreikiui, susisiekia su Klientu telefonu, kurį Klientas pateikė Linira užsakymo metu.
 6. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Klientas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos jo nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 7. Prekės sugadinimą ar praradimą transportavimo metu Klientas turi įvertinti prekės gavimo metu.
 8. Gavęs prekes, Klientas taip pat įsipareigoja nedelsdamas patikrinti ar pristatytos prekės atitinka užsakytas ir ar jos yra pilnos sudėties. Jei užsakymas nėra pilnos sudėties ar neatitinka pateikto užsakymo, Klientas turi nedelsiant susisiekti su Pardavėju telefonu +370 608 89698 arba el. paštu info@kinderland.lt.
 9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Klientui nuo to momento, kai prekė perduota Klientui.
 10. Jei Klientas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Klientui ir Klientas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, su Klientu dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo susisiekiama pakartotinai. Jei Klientas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Klientui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, kitas patirtas išlaidas.VI. PREKĖS GRĄŽINIMAS

 1. Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu (internetu ar telefonu) sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties
  1. Pirkėjas (vartotojas) nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu (internetu ar telefonu) internetinėje parduotuvėje www.kinderland.lt sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui. Šia teise pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą pirkėjas pardavėjui praneša šiuo būdu: pateikdamas raštu aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@kinderland.lt. Gavęs pirkėjo pranešimą, pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  3. Pirkėjas privalo grąžinti prekes pardavėjui nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos.
  4. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas.
  5. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę pardavėjui ir atsisakyti nuotoliniu būdu internetinėje parduotuvėje www.kinderland.lt sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, yra nepraradęs prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi daikto pirkimą iš pardavėjo įrodančius dokumentus.
  6. Pardavėjas, gavęs pirkėjo pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, grąžina pirkėjui visas jo sumokėtas sumas. Grąžinamos ir pirkėjo apmokėtos prekių pristatymo išlaidos, išskyrus atvejį, kai pirkėjas pasirinko kitą negu pardavėjo siūlytas pigiausią pristatymo būdą.
 2. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka
  1. Internetinėje parduotuvėje kinderland.lt parduodamoms prekėms yra suteikiama įstatymais numatyta garantija. Garantijos trukmę konkrečiai perkamai prekei rasite išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, kuri kartu yra ir prekės garantinis talonas. Jeigu nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per prekės garantinio laikotarpio galiojimo terminą. Tokiu atveju:
   1. Prekė nemokamai pataisoma arba pakeičiama į kokybišką prekę. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: per 15 dienų nuo prekės perdavimo garantiniam aptarnavimui arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.
   2. Jeigu prekės pataisyti arba pakeisti neįmanoma, grąžinami sumokėti pinigai arba sumažinama prekės kaina. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  2. Prekės grąžinimui arba garantiniam aptarnavimui išsiųskite kinderland.lt el. paštu (info@kinderland.lt) nurodytu adresu. Pristatant prekę būtina pateikti prekės pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą), kuri kartu yra ir prekės garantinis talonas.
  3. Pageidautina, kad prekę garantiniam aptarnavimui pirkėjas pristatytų pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Bet kuriuo atveju prekę būtina pristatyti tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti (turi būti pateikiama prekė ir jos maitinimo šaltinis).
  4. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios gamintojo nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje.
  5. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu grantiniam aptarnavimui į kinderland.lt parduotuvę ir iš jos, apmoka pirkėjas. Įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, pardavėjas grąžina pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, jeigu pirkėjas laikėsi grąžinimo tvarkos ir sąlygų, numatytų elektroninės parduotuvės www.kinderland.lt Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse.
  6. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 3. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka
  1. Jei dėl kokių nors priežasčių (spalvos, išmatavimų ar kt.) tinkamos kokybės prekė, įsigyta internetinėje parduotuvėje kinderland.lt, Jums netiko, ją galite grąžinti per 14 dienų.
  2. Norėdami grąžinti prekę, maloniai prašome Jūsų parašyti mums el. paštu info@kinderland.lt
  3. Prekes grąžinimui pirkėjas turi išsiųsti kinderland.lt el. paštu (info@kinderland.lt) nurodytu adresu. Pristatant prekę būtina pateikti prekės pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą), kuri kartu yra ir prekės garantinis talonas.
  4. Pristatant prekę būtina pateikti prekės pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą).
  5. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
  6. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gražinimo dienos į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  7. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
   2. prekė turi būti pirkėjo nenaudota ir nesugadinta
   3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
   4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.
  8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pirkėjui sumokėtų sumų tol, kol prekės nepasiekia pardavėjo ir kol nėra patikrintos.
  9. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas, vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka
 4. Kiti prekių grąžinimo, keitimo atvejai
  1. Jeigu Klientui buvo pristatytos ne tos prekės, Klientas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@kinderland.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 661 05555.
  2. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis.
  3. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Klientui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Kliento pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė dar nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
 5. Grąžindamas prekes Klientas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
 6. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
 7. Jei Klientas kinderland.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Klientas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių numatytų reikalavimų dėl prekės grąžinimo sąlygų (būklės, terminų), Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.VII. PRETENZIJOS PAREIŠKIMAS

 1. Jei prekė neatitinka užsakymo, Klientas turi teisę pasinaudoti įstatymų numatytomis teisinėmis priemonėmis.

 2. Paradvėjas neatsako už bet kokį prekės neatitikimą, atsiradusį dėl Kliento veiksmų ir (arba) aplaidumo, įskaitant netinkamą produkto naudojimą arba netinkamą saugojimą (laikymo sąlygų nesilaikymas).

 3. Pretenziją galima pateikti elektroniniu paštu info@kinderland.lt. Pretenzijoje turi būti nurodytas Kliento vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pretenzijos pateikimo data, aptiktas produkto trūkumas ir reikalavimo esmė, jie turi būti pateikti kartu su pirkimo dokumentu.

 4. Pardavėjas ne vėliau kaip per 20 dienų parengia atsakymą į Kliento pretenziją.

 5. Jei Klientas nesutinka su su Pardavėjo parengtu atsakymu į jo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl kinderland.lt įsigytos prekės klientas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.VIII. KLIENTO ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR TVARKYMAS

 1. Linira tvarko kliento pateiktus asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

 2. Asmeniniai duomenys, kuriuos Klientas pateikia užregistruodamas paskyrą ir/arba pateikdamas užsakymą yra vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, krepšelio turinys ir pirkimų istorija.

 3. Linira tvarko Kliento asmeninę informaciją apie užsakymų vykdymą (įskaitant su užsakymu susijusių pranešimų perdavimą), produktų mokėjimą, produktų pristatymą ir asmeninių pasiūlymų rengimą.

 4. Už Kliento asmeninius duomenis atsakinga yra UAB „Linira“, įmonės kodas 303471416, adresas Perkūno g. 25, Gilužiai, Vilniaus r.
 5. Linira neperduoda Kliento asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus:
  1. Siuntų/kurjerių tarnyboms tiek, kiek tai yra reikalinga prekėms ar paslaugas pristatyti Klientui.
  2. Prekių tiekėjui, jei užsakymas siunčiamas tiesiai iš tiekėjo (užsakovo vardas, adresas ir telefono numeris).
 6. Numatytais punktų 10.5.1 ir 10.5.2 atvejais, kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik siekiant įvykdyti užsakymą, o įgaliotieji partneriai užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.
 7. Klientas bet kuriuo metu gali peržiūrėti savo asmens duomenis ir reikalauti ištaisyti ar ištrinti tam tikrus duomenis, nebent įstatymas nustatytų kitaip.
 8. Jei Klientas pareiškė norą gauti Kinderland.lt informacinius pranešimus ir/arba asmeninius pasiūlymus, Klientas turi teisę juos atšaukti, išsiųsdamas atitinkamą pranešimą kinderland.lt adresu info@kinderland.lt arba spustelėjęs atitinkamą nuorodą, pateiktą kiekviename pasiūlyme.IX. ATSAKOMYBĖ

 1. Linira ir Klientas yra atsakingi vienas kitam dėl žalos, padarytos kitai šaliai, pažeidžiant Taisykles, atlyginimo, kiek tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 2. Klientas yra atsakingas už registracijos formoje ir/arba užsakymo procese pildant kitos pateiktos informacijos tikslumą. Jei Klientas pateikia neišsamius arba neteisingus duomenis, Linira neatsako už bet kokias pasekmes, ir Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Kliento atlyginti dėl to susidariusią žalą.
 3. Klientas yra atsakingas už saugų slaptažodžio, reikalingo prisijungiant prie internetinės parduotuvės, naudojimą ir įsipareigoja užtikrinti, kad jo slaptažodis nepatektų trečiosioms šalims (tarp jų ir nepilnamečiams šeimos nariams). Jei kinderland.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie kinderland.lt naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Klientu.
 4. Jei Klientas įtaria, kad jo ar jos prisijungimo duomenys pateko trečiosioms šalims, klientas įsipareigoja informuoti Linira apie tai ir iš karto pakeisti slaptažodį.
 5. Jei Klientas bando pakenkti kinderland.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis kinderland.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Kliento Paskyrą.